Privacybeleid

In overeenstemming met het bepaalde in de Organieke Wet 15/1999 van 13 december inzake de Bescherming van Persoonsgegevens, delen de ONDERNEMINGEN VAN BEDRIJVENGROEP PALACIOSMAR u het volgende mee:


- De door u verschafte gegevens worden opgenomen in een computerbestand onder de verantwoordelijkheid van DE ONDERNEMINGEN VAN BEDRIJVENGROEP PALACIOSMAR. Dit bestand is wettelijk ingeschreven in het Algemene Register voor Gegevensbescherming van het Spaans Agentschap voor Gegevensbescherming.

- De door u verschafte en als nauwkeurig en waarheidsgetrouw aangeduide gegevens worden gebruikt voor de doeleinden van beheer en we weigeren enige aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit een eventueel onrechtmatig gebruik ervan.

- DE ONDERNEMINGEN VAN BEDRIJVENGROEP PALACIOSMAR hebben de vereiste veiligheidsmaatregelen getroffen op basis van het niveau van de verschafte gegevens, met toepassing van de nodige technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek, teneinde het verlies, de wijziging en het onrechtmatige gebruik ervan of de onbevoegde toegang ertoe te voorkomen.

U kunt uw recht op toegang, rechtzetting, annulering of verzet uitoefenen door een schrijven of e-mail te richten tot de Verantwoordelijke van het Bestand:

DE ONDERNEMINGEN VAN DE BEDRIJVENGROEP PALACIOSMAR, namelijk PROMOFORMENT S.L., COMPRA Y VENTA DE FINCAS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.L., GABANNA PALACE S.L., INMOTRIVIC S.L., PROYECTOS PALACIOS S.L., EL TERRATENIENTE TV S.L., EUROZENIA S.L.,  C/ CATRAL ALICANTE 15, 03179, FORMENTERA DEL SEGURA, info@palaciosmar.com.